Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ
  Tin Bưu chính
LỆNH ĐIỀU HÀNH Số 03: /LĐH-BĐVN

Tổng công ty (TCT) đã hiệu chỉnh một số chức năng trên hệ thống CAS
Counter phiên bản v1.5.00.08 và hệ thống PayPost để bổ sung một số chức năng
hỗ trợ nghiệp vụ Tài chính bưu chính (TCBC). Tổng công ty thông báo việc nâng
cấp ứng dụng và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 Các tin đã đưa
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 168                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 693217